Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowychW związku z obowiązkiem informacyjnym nałożonym na administratorów danych osobowych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO” lub „ORODO” lub „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) Agencja hostess Inplus informuje o poniższym:


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA HOSTESS


1) administratorem przekazanych danych jest Katarzyna Kural-Żytkowicz Agencja Hostess In Plus, ul. Dukatów 19a/8, 31-431 Kraków, e-mail k.kural@hostessy-inplus.pl, tel.793104388;
2) dane będą przetwarzane w celach realizacji zleceń, w celach promocyjnych, marketingowych, na podstawie udzielonej zgody.
3) dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców: koordynatorom zatrudnionym do nadzoru akcji przez Agencję Hostess In Plus 4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, a jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi taką zgodę – także na potrzeby i przez czas późniejszy (np. prowadzenia kolejnych rekrutacji), aż do cofnięcia wyrażonej zgody;
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do współpracy z Agencją Hostess In Plus, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością współpracy.Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
3) żądania usunięcia Państwa danych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
6) żądania przenoszenia danych,
7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODBIORCÓW USŁUG


1) administratorem przekazanych danych jest Katarzyna Kural-Żytkowicz Agencja Hostess In Plus, ul. Dukatów 19a/8, 31-431 Kraków, e-mail k.kural@hostessy-inplus.pl, tel.793104388;
2) dane będą przetwarzane w celach realizacji zleceń, w celach promocyjnych, marketingowych, na podstawie udzielonej zgody.
3) dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców: pracownikom Agencji Hostess In Plus 4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, a jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi taką zgodę – także na potrzeby i przez czas późniejszy (np. prowadzenia kolejnych rekrutacji), aż do cofnięcia wyrażonej zgody;
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do współpracy z Agencją Hostess In Plus, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością współpracy.Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
3) żądania usunięcia Państwa danych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
6) żądania przenoszenia danych,
7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Polityka prywatności


1. Dane zbierane o użytkownikach i ich wykorzystanie 

Podczas wizyty na stronie internetowej www.hostessy-inplus.pl, zwanej dalej Serwisem automatycznie zbierane są dane użytkowników tj.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Dane te wykorzystywane są wyłącznie do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej.

Dane zbierane podczas korespondencji użytkownika za pomocą strony internetowej w celu kontaktu z naszą firmą (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon), wykorzystywane są w celu realizacji jego zapytań, przygotowania oferty handlowej na podstawie jego preferencji.

Szczegóły wykorzystania danych osobowych zawiera KLAUZULA INFORMACYJNA

2. Korzystanie z plików Cookies.

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Katarzyna Kural-Żytkowicz Agencja Hostess In Plus, ul. Dukatów 19a/8, 31-431 Kraków, 

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadniczne rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe.

Cookies sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez użytkownika.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

- funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

- reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik serwisu może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Google Analytics.

Strona internetowa www.hostessy-inplus.pl wykorzystują system Google Analytics, rozwiązanie w zakresie analityki sieciowej stworzone przez firmę Google, które umożliwia monitorowanie zachowań użytkowników na naszej witrynie oraz witrynach Franczyzobiorców.

Narzędzie Google Analytics wykorzystuje ciasteczka (cookies) celem przeprowadzenia analizy poszczególnych kroków użytkownika witryny. Informacje o ruchach poszczególnych użytkowników generowane dzięki ciasteczkom, zawierające ich adresy IP, są transmitowane do serwerów Google w USA, gdzie następnie są przechowywane. Google korzysta z tych informacji zarówno w celu zestawienia raportów dotyczących poszczególnych aktywności na danej stronie internetowej oraz aby móc zapewniać inne usługi związane z użytkowaniem stron internetowych oraz Internetu. Google ma również możliwość przekazania wszystkich tych informacji innym podmiotom pod warunkiem, że wymaga tego prawo lub w przypadku, gdy dane te są przetwarzane przez inne podmioty w imieniu Google. Google nie linkuje adresów IP poszczególnych użytkowników z pozostałymi informacjami przez siebie gromadzonymi.

Wejście na stronę www.hostessy-inplus.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez Google danych, które zostały zebrane na podstawie jego ruchów na witrynie w taki sposób oraz w takim celu, jak opisano powyżej.